Zīmēšanas konkurss

Sakarā ar noteikto AK stāvokli valstī un ierobežojumiem komunikācijā un pasākumu organizēšanā, mēs pārceļam “Zīmējumu konkursa”  uzvarētāju noteikšanu un interesantāko zīmējumu izstādes izveidi uz šī gada maija mēneša otro pusi!

Bet zīmējumus gan varat sūtīt visu marta un aprīļa mēnešus! Tos varat ievest salonā “Magma” , nosūtīt mums pa pastu vai ieskanētā veidā-elektroniski!

 

Mūsu pieprasījums pēc ūdens ir pieaudzis tiktāl, ka dabiskais ūdens cikls tam vairs netiek līdzi.

Piesārņojums, kuru galvenokārt izraisa kanalizācijas noplūdes un ķīmiskas vielas, ir padarījis tīru ūdeni par retu un vērtīgu patēriņa preci…

 

Uzņēmuma “MAGMA” projekta “Atbildība par katru pilienu” ietvaros, dodamies uz Rīgas Pirmsskolas izglītības iestādēm, lai

stāstīt bērniem par ūdens vērtību un nepieciešamību apzināties un taupīgi apieties ar pieejamo dzeramo ūdeni!

 

Marta mēnesī arī organizējam zīmējumu konkursu Rīgas bērnudārzu  5-6 gadus jaunajiem audzēkņiem!

 

Bērniem jāuzzīmē zīmējums par tēmu “Kā es mājās lietoju ūdeni”.

 

Zīmējums jānosūta uzņēmumam “MAGMA”:

 

pa pastu:   Rīga, Katrīnas dambis 18a, Latvija, LV-1045;

 

elektroniski:  marketings.2@magma.lv ;

 

ievedot personīgi:   Salons “Magma”, Rīga, Katrīnas dambis 18a

 

Interesantākie zīmējumi tiks izstādīti salonā “Magma” visu aprīļa mēnesi.

 

Bet šo zīmējumu 22 autorus kopā ar katra vienu no vecākiem, mēs vedīsim ekskursijā uz “Ūdens apgādes muzeju” Ādažos!

 

Mūsu bērni ir tie, kas rūpēsies par planētu Zeme nākotnē! Mēs-pieaugušie esam  atbildīgi par to, kādas zināšanas un resursus nododam viņiem!